Vi bor centralt midt på Fyn, tæt ved Odense, og en halv times kørsel fra hav og strande. Vores sted ligger midt i den store skovomkransede have,

der grænser op til fredede naturområder med sø, mark og enge.

Området omkring vores ejendom har i de senere år været genstand for en del opmærksomhed, fordi undergrunden udgør Odenses fremtidige drikkevandsreservoir.

Det har betydet, at hele området på flere hundrede hektar nu er udlagt til skovrejsningsområde. Vores 5 tdr. land ligger direkte op til dette naturområde.

Historie:

Ravnebjerggyden 31 anno 1914

Ravnebjerggyden 31 anno 2011